Hovedmeny

Bioenergi - fremtidsrettet

Fjernvarme basert på flis er en rimelig og fin måte og utnytte virke som vanligvis ikke har noen god avsetning. Der det ligger til rette for det, er flis ofte det rimeligste alternativet. Flisfyring forutsetter en god del varmeforbruk for å forsvare investeringen med en varmesentral.

Gjennom høsting av virke i tynning, ungskogpleie, kulturlandskapspleie, veirydding osv, så skaffer vi miljøvennlig energi til oppvarming i fjernvarmesentralene til Veggli Bio AS. Virket blir først tørka, gjerne ute langs skogsvei, deretter flisa, for så å bli frakta opp i flisterminalen til Bekkjorden Skog. Dersom flisa ikke er tørr nok, blir den også tørka i et eget tørkeanlegg. Vi selger også flis til andre fyringssentraler. Flisa kan godt tørkes ned til 15% fuktighet, det gir rein forbrenning, lavere transportkostnader, høyere virkningsgrad og lenger fyllingsintervall. Naturlig nedtørking stopper ofte på rundt 25 %, avhengig av været gjennom sesongen.

Bekkjorden Skog AS © 2017
Levert av Bytesize AS