Hovedmeny

Skogtjenester

Bekkjorden Skog driver med manuell hogst, maskinell tynning og ungskogpleie. Til tynning og ungskogpleie bruker vi en 901 med et kesla aggregat. Utkjøring foregår med traktor og tømmerhenger. Tømmerkvalitetetene leveres til tradisjonell foredling, mens lauv og furuslip gjerne går til flisproduksjon.

Bekkjorden Skog AS © 2017
Levert av Bytesize AS